Instrutor Aparecido

Aparecido werd geboren in Hasselt op 01 April 1980. Als van jongs af aan was Aparecido een actieve sporter, hij bouwde dan ook een rijk curriculum op aan sportervaring. Zo voetbalde hij bij verschillende clubs tot op zestienjarige leeftijd. Na een punt te zetten achter het voetballen begon hij met het beoefenen van Oosterse gevechtskunsten, met name Tae Kwon Do, Tao Gi Jo en Wing Tsun. Aparecido trainde onder verschillende clubs in het Limburgse en leerde meerdere (on)orthodoxe systemen kennen. Tot na 2010 bleef hij een actieve beoefenaar van Oosterse gevechtskunsten. Intussen was hij in 2000 ook gestart met capoeira. Hij was destijds eigenlijk op zoek naar een breakdance club en kwam bij toeval in contact met capoeira. Zo deed hij zijn eerste ervaringen op bij de club Capoeira Interação in Hasselt. Niet veel later besloot Aparecido zich aan te sluiten bij Capoeiraworld samen met enkele medeleerlingen.

In 2003 startte Aparecido aan zijn opleiding bij Defensie (Jagers te Paard) en voerde verschillende buitenlandse opdrachten uit in onder andere Afghanistan en Kosovo. In 2008 onderbrak hij  zijn trainingen bij Capoeiraworld, maar hervatte die weer in 2013. Na zijn terugkeer fungeerde hij drie jaar als back-up trainer in Eksel en ging daarna bij Sabugueiro trainen in Hamont. In 2016 ontving Aparecido de graad van graduado en ging sindsdien ook trainingen volgen in Diest. Een jaar later startte hij een eigen lesplaats op in Leopoldsburg, waar hij tot op vandaag trainingen verzorgt. Tussen 2018 en 2020 reisde Aparecido onder andere naar Lissabon, Hoorn (NL) en Moskou om bijscholingen te volgen.